تبلیغات
724 دانلود
مرجع رسمی سریال سرزمین بادها - خلاصه قسمت 23 / بیست و سوم سریال امپراطور بادها
 
درباره وبلاگ
مدیر وبلاگ : مسعود
موضوعات
نویسندگان
آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
مرجع رسمی سریال سرزمین بادها
صفحه نخست             تماس با مدیر           پست الکترونیک               RSS                  ATOM

تو قسمت قبل دیدید که دوجین یون رو نجات داد و یون بهش گفت منو به گوگوریوبرگردون و دوجین هم گفت موهیول رو می کُشم و وقتی به گوگوریو برگشت دوجینرو تو همون اول دید و اکنون ادامه ی ماجرا ….


موهیول تنهایی با دوجینمی خواد حرف بزنه که دوجین بهش میگه اینطوری تنهایی سفر می کنی خطرناکنیست که موهیول میگه درست میگی و باید تو سرزمین      خودم بترسم

موهیولمیگه از یون خبری نداری که دوجین میگه فرض کنید خبری داشته باشم و اونوبرات پیدا کنم تو چیکار می تونی براش بکنی؟ و بهش میگه بهتره مراقب خودتباشی


دوجین حرفهاش رو می زنه و می ره و موهیول به مارو میگه فکر میکردم اگه جنگ تموم بشه اوضاع بهتر میشه که مارو میگه هر طور شده یون روپیدا می کنم و به موهیول میگه تو باید خودت رو به شاه یوری برای ولیعهدیاثبات کنی

یه سیاه پوش مخفیانه وارد خونه ی سانگا میشه و خودشو بهسانگا نشون میده که سانگا میگه تو رئیس امنیت نیستی؟ و بعد با اون یواشکیپیش یوری می رن

یوری از سانگا پذیرایی میکنه و سانگا به یوری میگهبا کمک شما تفرقه ی بین قوم ما ریشه کن شد و سانگا می پرسه دلیل اینملاقات ما چیه و یوری هم میگه درسته که نظرمون فرق داره اما تا حالا به منکمک کردی

یوری به سانگا میگه بارهای زیادی به من کمک کردی اینبار هم به من کمک می کنی که سانگا میگه یه شرط دارم و دیگه نشون نمی دن کهشرط سانگا چی بود

گویو میگه بین افراد باگیوک مردی به نام دوجینهست که یکی از اسیر شدگان به نام اون اشاره کرده و چوبالسو میگه همون مردینیست که شما رو می شناخت؟ که موهیول میگه اونم با من تو کمپ سایه های سیاهبود

گویو می پرسه پس چرا الان تحت نظر باگیوکه که موهیول میگه اونبه بویو پشت کرده و دیگه با تسو کار نداره و به گویو میگه بی خودی به اونشک نداشته باش و گویو هم میگه خودم اونو تحت نظر دارم

مارو بهموهیول میگه درسته که اونو می شناسیم اما اگه جاسوس باشه چی؟که موهیولمیگه اگه اون از طرف تسو اومده باشه من الان باید زنده باشم؟ و به مارومیگه اون تنها کسی بود که تو اردوگاه سایه سیاه ها به ما کمک کرد و بهترهنگران نباشییوری یه جلسه می ذاره و به همه میگه برای اینکه قدرتمون روتحکیم کنیم من باید ولیعهد رو انتخاب کنم و میگه بعد از یک ماه ولیعهد روانتخاب می کنم و میگه کسی که ولیعهد بشه باید زنی رو از قوم بیریو به همسربگیره و اینجا معلوم میشه شرط سانگا چی بودهچوبالسو برای مارو و گویو خبرمی اره که شاه تا یک ماه اینده ولیعهد رو انتخاب میکنه و مارو میگه معلومهکه موهیول ولیعهد میشه و اون تواناییهاشو اثبات کرده که چوبالسو میگه اگهاینطور بشه باید زنی رو از قوم بیریو به همسری بگیره

هائه اپ بهموهیول میگه بهتره یونو فراموش کنی که موهیول میگه حتی یه لحظه هم زندگیکردن بدون اون رو فکر نمی کردم که هائه اپ میگه شما نمی دونید که دوستداشتن اون ممکنه چه بلاهایی سرش بیارهدوجین پیش مادرش می اد و برادر ملکهبهش میگه تو قطعا ولیعهد میشی که یوجین میگه هنوز چیزی معلوم نیست کهمادرش میگه وقتی ولیعهد باید با یکی از قوم بیریو ازدواج کنه یعنی اینکهمنظور شاه تو بودی پس نگران هیچ چی نباشباگیوک میگه برای چی با یوری دستبه یکی کردی که سانگا میگه من می تونم مستقیما همسر ولیعهد رو انتخاب کنمو به مشاورش میگه همه چی رو اماده کنیوری هر دو تا شاهزاده رو فرا می خونهو بهشون میگه من هنوز جانشینم رو انتخاب نکردم و شما دو تا باید یه طرحبرام بیارید که موضوعش اصلاح اوضاع مردم باشه و بعد از اون ولیعهد روانتخاب می کنم

ملکه به یوجین میگه من دانشورهای متبحر رو برای اینامر می ارم تا یه طرح خوب برای تو درست کنندموهیول داره تو بازار می گردهتا یه طرح خوب بتونه تهیه کنه که یه بچه می اد و یه نون می دزده و صاحبمغازه هم میگره و می زندش که موهیول یقه ی یارو رو می گیره و پول نون روبه صاحب مغازه می دهموهیول با اون بچه پیش پدرش می ره و میبینه همه یفقیرها یه جا جمع شدند و به یارو کمی پول می ده و میگه به بچه هات گرسنگینده که همه دورش جمع می شن و ماهوانگ سر می رسه و جلوشون رو می گیرهموهیولبه ماهوانگ میگه راهی هست که بشه این فقرا رو نجات داد که ماهوانگ میگهحتی اگه غذا هم بهشون بدی بازم فقیر می مونن ولی اگه کار بهشون بدی خوبهولی الان وضع بازار بده و کار هم گیر نمی اد

باگیوک به مشاورش میگهسانگا به من اعتنا نمی کنه که دوجین میگه باید از اخرین راه برای ولیعهدنشدن موهیول استفاده کنیم و بعد عده ای سایه سیاه به باگیوک نشون می ده ومیگه اینا رو شاه تسو فرستاده و در خدمت شما هستن

یون می خواد از بویو فرار کنه که عده ای سر می رسند و می گویند رئیس ملازمان دستور داده تا شما رو برگردونیم

رئیسبایگانی می اد و به تسو میگه یون رو پیدا کردم و دوجین اونو مخفیانه پنهانکرده بود و میگه مدتیه دوجین عاشق یون شده که تسو میگه یون رو پیش منبیارید

یون پیش تسو می اد و تسو بهش میگه من خواستم که به بویوبرگردی اما تو نخواستی برگردی چرا؟ که یون میگه به خاطر اینکه پدرم رو بیدلیل کُشتی متنفر بودم

یون به تسو میگه پدرم اخرین ارزوش این بودکه از شما متنفر نباشم که تسو میگه شرمنده ام و میگه وقتی اونو از دستدادم فهمیدم اون چقدر به من وفادار بوده که یون گریه اش می گیره

تسومیگه مقامتو بهت بر می گردونم که یون میگه دیگه نمی خوام پرنسس باشم و دلممی خواد یه ادم معمولی باشم که تسو می گه می خوای بری گوگوریو پیش موهیول و میگه مقامت رو بهت بر می گردونم و باید همین جا بمونی

مارو بههائه اپ میگه موهیول سه روز تمومه که از اتاقش بیرون نیومده و داره یهطرحی رو اماده می کنه که هائه اپ میگه خودم هم مشتاقم ببینم این طرح چیه

ملکهداره مخ یوری رو می زنه و میگه یوجین باید ولیعهد بشه که سریو سر می رسه وبه ملکه میگه موهیول بود که ما رو تو جنگ پیروز کرد و با ملکه کمی بحثمیکنه که یوری میگه دیگه بس کنید حوصله ی این بحثهای زنونه رو ندارم

موهیولاز اتاقش با یه بسته بیرون می اد و هائه اپ میگه حتما طرح خوبی دارید و شهیوری ازش خوشش می اد و با سریو و بقیه راه می افتن تا پیش یوری بروند

دم در اتاق یوری گروه موهیول و ملکه با هم روبروه می شوند و یه کم با چشمهاشون به هم اعلان جنگ می کنند و داخل می روند

یوریطرح موهیول رو می خونه و بهش میگه ما برای این طرح تو به جاده نیاز داریمکه موهیول میگه درسته و میگه اگه پایتخت رو با جاده به تمام شهرها وصلکنیم کشور پیشرفت می کنهملکه میگه این کار نمیشه واگه مردم رو مجبور کنیماوضاع بدتر می شه که موهیول میگه فقط بلاید به اونها پول پرداخت کنیم و بهعبارتی باید قوم بیریو این پول رو بده چون اونها تجارت تو دستشون است کهملکه میگه اونا مالیات خودشون رو هم نمی دهند

یوری میگه بحث بسه ومیگه حالا از یوجین رو ببینیم که می بینند یوجین طرحی تو بسته اش معرفینکرده و یوری ازش می پرسه معنیش چیه؟ و ملکه می پرسه چرا این طومار خالیهکه یوجین میگه من طرحی نداشتم و میگه منو از ولیعهدی عفو کنید

برادرملکه به ملکه میگه همه ی کارهای یوجین به خاطر یونهوا است و به سربازاشدستور میده تا اونو بگیرن و پیشش بیارندبرادر ملکه به یونهوا میگه اون میخواد به خاطر تو ولیعهدی رو واگذار کنه و ملکه میگه اونو از قصر بیرونبندازید و برادرش میگه حالا که اینطوره باید اونو بکشیم تا یوجین سر عقلبیادباگیوک برای سانگا خبر می اره که اگه موهیول ولیعهد بشه می خواد بهوسیله ی ما طرحش رو اجرا کنه که باگیوک میگه باید اونو بکشیم که سانگامیگه خودم مراقب این موضوع هستم و لازم نکرده کار احمقانه ای بکنی

سانگاپیش یوری می ره و بهش میگه ادم هر وقت به موهیول نگاه میکنه روح هامیونگرو تو وجود اون میبینه و اگه اون شاهزاده بشه کشور ما دوباره به دردسر میافتهسانگا میگه یوجین رو ولیعهد کنید و یوری میگه لابد برای اینکه راحت تربتونید دسیسه های خودتون رو اجرا کنید که سانگا میگه ما باید به هم اعتمادداشته باشیم و اگه موهیول ولیعهد بشه رئیسها از اون پیروی نمی کنند و نفاقبینمون بوجود می اد

یوری از موهیول می خواد تا با هم جایی بروند که موهیول میگه گارد رو خبر می کنم که یوری میگه لازم نیست و تنهایی باید برویم

برایملکه خبر می ارن که یوری با موهیول بیرون رفته و برادرش میگه نمی دونیمکجا رفته و به ملکه میگه نکنه که یوری موهیول رو وارث خودش کرده باشه

یوریموهیول رو نزدیک یه رودخونه می اره و قصه ی پادشاه شدنش رو برای اون میگهو به موهیول میگه وقتی به تخت نشستم کشور دو دسته شد و من شب روز نداشتمبه این خاطریوری میگه الان زمانیه که من باید کشور رو دوباره با هم متحدکنم و به این خاطر می خوام یوجین رو ولیعهد کنم و این به خاطر ضعف تو نیستو من باید به خاطر متحد شدن کشورمون این کار رو بکنم

ری به موهیولمیگه به یوجین کمک می کنی تا اروزهای پدرت تحقق پیدا کنه؟که موهیول میگهبله و یوری میگه اگه ولیعهد نشی مرگ همیشه در انتظار تو خواهد بود و بااین وجود هنوز مایل به این کار هستی که موهیول میگه آره

هائه اپ وگویو و مارو و چوبالسو دور هم جمع شدند و چوبالسو میگه موهیول و یوریبیرون رفتند و شاید یوری می خواد موهیول رو ولیعهد کنه

همین موقعموهیول سر می رسه و میگه می خوام به جولبون برم و اماده بشید که هائه اپمیگه اعلی حظرت می خواد ولیعهد رو انتخاب کنه برای چی به جولبون          می خوای بری

موهیول هم میگه اعلی حضرت یوجین رو ولیعهد خواهند کردکه همه دهنشون وا می مونه و موهیول میگه می خوام به یوجین تو ولیعهدی کمککنم و برای همین به جولبون می روم

گویو می گه نباید بگذاریم باانتخاب شدن یوجین بیریو بزرگ بشه که هائه اپ میگه هر کسی ولیعهد بشه ماباید روی کارمون متمرکز بشیم و این خواسته ی موهیوله

یوجین پیشمادرش می اد و میگه یونهوا ناپدید شده و مادرش میگه به خاطر اون فاحشهولیعهدی رو رد کردی که یوجین میگه اگه اون طوریش بشه منو دیگه نمی بینی

دوجینداره برای کشورهای همسایه ی گوگوریو نقشه میکشه و به بویو اومده که تسومیگه باید یه نفر رو ببینی که یون داخل می اد و تسو به دوجین میگه چرا ازیون چیزی برای من نگفتی

تسو میگه وقتی وظیفتو تو گوگوریو انجامدادی پیوند زنا شویی می بندید و وقتی یون با دوجین تنها میشه بهش میگه پسدروغی ساکن بریو شدی؟ و به دوجین میگه موهیول هنوز به تو مثل یه یار نگاهمیکنه که دوجین میگه موهیول ما رو فریب داده نه منموهیول می خواد بهجولبون بره که براش خبری می ارن سربازای ایکسین دارن به بویو می رن وموهیول به هائه اپ میگه اون هیئت نمایندگی به کدوم طرف می رن و با هائه اپو افرادش راهی اونجا میشنموهیول تصمیم میگره خودش به اون هیئت نظامی حملهکنه و تنهایی روبرشون می ایسته و با تیر کمان یه چند تایشون رو می زنه وهائه اپ و گویو و مارو و چوبالسو هم از طرف دیگه حمله می کنند و شروع بهکشتن سربازا می کنند

تو همین حین دوجین با رئیس بایگانی و سربازایبویو سر می رسن و رئیس بایگانی میگه اون موهیول نیست که داره می جنگه ودوجین شمشیرش رو می کشه که وارد عمل بشه که همین جا قسمت بیست و سوم تموممیشه

منبع : احمدشاپ

نوع مطلب : خلاصه قسمت های امپراطور بادها، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :


16 آذر 97 04:01 ق.ظ

You mentioned that effectively.
cialis tablets tadalafil trusted tabled cialis softabs viagra or cialis tesco price cialis online prescriptions cialis cialis 100mg suppliers cialis for sale import cialis cialis prezzo in linea basso
15 آذر 97 08:40 ق.ظ

Regards, I value it.
cialis reviews tadalafil generic cialis kamagra levitra how much does a cialis cost buy cialis online legal viagra or cialis cialis generique 5 mg the best choice cialis woman cialis herbs cialis y deporte
14 آذر 97 01:47 ق.ظ

Kudos. Wonderful stuff!
buy cialis online buying brand cialis online buy cialis online buy cialis online legal cialis pills cialis side effects dangers only now cialis 20 mg viagra or cialis precios de cialis generico when will generic cialis be available
13 آذر 97 03:24 ق.ظ

Many thanks. Valuable stuff.
chinese cialis 50 mg enter site natural cialis female cialis no prescription prezzo cialis a buon mercato dose size of cialis cialis prices in england click here cialis daily uk cialis generico we choice free trial of cialis cialis 05
11 آذر 97 02:28 ب.ظ

Well voiced without a doubt. !
we choice free trial of cialis viagra vs cialis vs levitra cialis lilly tadalafi brand cialis generic buy cialis uk no prescription cialis generico viagra or cialis usa cialis online cialis generic tadalafil buy compare prices cialis uk
11 آذر 97 02:50 ق.ظ

Nicely put, Thank you!
warnings for cialis prix de cialis online prescriptions cialis dose size of cialis cialis price thailand venta cialis en espaa india cialis 100mg cost look here cialis cheap canada how does cialis work cialis coupons printable
10 آذر 97 02:45 ب.ظ

Tips effectively utilized..
warnings for cialis cialis online cialis for daily use achat cialis en europe fast cialis online cialis pills boards dosagem ideal cialis price cialis wal mart pharmacy cialis dosage cialis 100mg suppliers
10 آذر 97 02:24 ق.ظ

Cheers, I value this.
acquisto online cialis cialis 5 effetti collaterali cialis generico en mexico legalidad de comprar cialis 5 mg cialis coupon printable cialis pills cialis savings card cialis australia org cialis 20 mg cialis patentablauf in deutschland
9 آذر 97 03:18 ق.ظ

Wow all kinds of excellent tips!
dose size of cialis estudios de cialis genricos buying cialis on internet cialis savings card acquisto online cialis cialis en mexico precio no prescription cialis cheap cialis daily dose generic cialis super kamagra cialis pills
8 آذر 97 04:00 ب.ظ

This is nicely put! .
cialis without a doctor's prescription tadalafil 5mg buy cialis uk no prescription 40 mg cialis what if i take buying brand cialis online comprar cialis 10 espa241a click now cialis from canada cialis dose 30mg cialis et insomni buy cialis online legal
7 آذر 97 03:27 ب.ظ

Cheers, Very good stuff!
where do you buy cialis cialis per paypa generic cialis pro tadalafil 20mg buying brand cialis online online cialis tadalafil cialis herbs we choice cialis pfizer india buying cialis on internet
7 آذر 97 03:24 ق.ظ

With thanks, Quite a lot of stuff.

generic cialis levitra cialis professional from usa canada discount drugs cialis pastillas cialis y alcoho cialis 10 doctissimo generic cialis tadalafil cialis great britain cialis sans ordonnance brand cialis nl cialis uk next day
19 مهر 97 08:30 ب.ظ

Useful info. Thanks.
levitra 20 mg bayer prezzo buy levitra 20 mg buy levitra online levitra 10 mg prezzo buy levitra 10mg levitra prices buy generic levitra buy 10 mg levitra buy levitra 10mg levitra prices
10 مهر 97 11:43 ق.ظ

Seriously plenty of awesome advice!
click now buy cialis brand cialis generico milano cialis lowest price venta de cialis canada cialis 5mg prix cialis tadalafil buy name brand cialis on line acheter cialis kamagra cialis 20 mg best price cialis for sale
8 مهر 97 07:11 ق.ظ

Many thanks, Wonderful stuff.
cialis lowest price buy cialis online legal cialis wir preise cialis 20 mg cut in half cialis generico milano cialis 5 effetti collaterali we like it safe cheap cialis buy cialis online legal try it no rx cialis cialis 10mg prix pharmaci
7 مهر 97 06:39 ق.ظ

You actually suggested it exceptionally well.
fast cialis online enter site very cheap cialis cialis professional from usa cialis for sale in europa il cialis quanto costa cialis wir preise we use it 50 mg cialis dose cialis for sale south africa cialis online holland cialis venta a domicilio
31 شهریور 97 08:55 ب.ظ

Wow loads of very good tips!
canada drug viagra canadiense good canadian online pharmacies canadian pharmacies online prescriptions how safe are canadian online pharmacies canada medication pharmacy drugstore online india canadian pharmaceuticals companies aarp recommended canadian pharmacies canada online pharmacies
27 شهریور 97 07:03 ب.ظ

Appreciate it! Quite a lot of info!

dose size of cialis ou trouver cialis sur le net cialis coupon cialis tablets for sale cialis 10mg prix pharmaci recommended site cialis kanada cialis usa cost order cialis from india cialis generique cialis kaufen
15 شهریور 97 08:22 ق.ظ

Cheers! Plenty of data!

discount cialis cialis wir preise cialis uk next day get cheap cialis cialis 200 dollar savings card cialis canada on line cialis patent expiration cialis rezeptfrei cialis 5 mg scheda tecnica cialis 5 mg buy
14 شهریور 97 12:18 ق.ظ

Awesome stuff, Kudos.
online canadian discount pharmacies canadian pharmacycanadian pharmacy canadian drugs best canadian mail order pharmacies pharmacy near me canadian pharcharmy online24 Canadian Pharmacy USA canadian pharmaceuticals stocks canadian viagra canadian pharmacy viagra brand
13 شهریور 97 06:36 ق.ظ

Nicely put, Thanks!
viagra online canadian pharmacy buy super viagra cheap online pharmacy usa buying viagra tadalafil buying viagra uk where can i buy the cheapest viagra buy viagra uk no prescription buy viagra online pharmacy where can you buy viagra online
12 شهریور 97 10:45 ب.ظ

You expressed that very well!
viagra vs cialis vs levitra cialis 100 mg 30 tablet cialis 5 mg funziona cialis online holland enter site natural cialis cialis sans ordonnance canadian drugs generic cialis cialis per paypa if a woman takes a mans cialis canadian discount cialis
7 خرداد 97 05:57 ق.ظ

Nicely put, Thanks a lot.
prix cialis once a da cialis generico en mexico we recommend cialis info cialis usa cost dose size of cialis where to buy cialis in ontario cialis kaufen bankberweisung cialis generique 5 mg order cialis from india cialis 20mg preis cf
7 اردیبهشت 97 09:17 ب.ظ

Cheers. Useful stuff.
cialis australia org viagra cialis levitra the best site cialis tablets achat cialis en europe estudios de cialis genricos cilas cialis 20 mg best price cialis 20mg prix en pharmacie when can i take another cialis viagra vs cialis
4 اردیبهشت 97 10:15 ق.ظ

Amazing loads of useful knowledge!
buy sildenafil tablets online online viagra cheap buy real viagra online buy viagra for women viagra buy no prescription cheapest viagra pills online viagra cheap online uk viagra cheap price want to buy viagra online pharmacy usa
4 فروردین 97 12:34 ق.ظ

Regards! Valuable information.
cialis 5 mg buy deutschland cialis online calis achat cialis en itali price cialis wal mart pharmacy cialis australian price enter site very cheap cialis tadalafil 5mg tadalafilo no prescription cialis cheap
28 اسفند 96 06:03 ق.ظ

You said it perfectly.!
cialis prices in england cialis generico en mexico cialis coupons printable cialis professional yohimbe cialis sans ordonnance generico cialis mexico cialis generico en mexico cialis 5 mg price cialis per pill look here cialis cheap canada
21 خرداد 96 11:05 ق.ظ
WOW just what I was looking for. Came here by searching for خلاصه
2 خرداد 96 07:07 ب.ظ
Thanks for finally talking about >مرجع رسمی سریال سرزمین بادها - خلاصه قسمت 23 / بیست و سوم سریال
امپراطور بادها <Loved it!
31 اردیبهشت 96 01:09 ب.ظ
I have read so many articles on the topic of the blogger lovers but this
paragraph is genuinely a fastidious article,
keep it up.
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


نمایش نظرات 1 تا 30